Przykładowe ankiety ewaluacyjne przesłał nam pan Krzysztof Wołejko dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie

Ankieta dla Rodziców  uczniów klas VI

Drodzy Państwo!
Chcielibyśmy  poznać Państwa opinię o szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko.
Ankieta jest anonimowa. Wynika z planu nadzoru pedagogicznego i 3- letniego planu rozwoju szkoły. Wnioski zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu
podsumowującego pracę szkoły.
 

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły do której przez 6 lat uczęszczało Państwa dziecko?
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali

1 2 3 4 5 6

2. Jak Pan(i) ocenia poniższe opinie o szkole swojego dziecka
Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce

  TAK NIE NIE WIEM
1. Szkoła zapewnia odpowiednią opiekę i daje uczniom poczucie bezpieczeństwa      
2. Szkoła troszczy się o rozwój intelektualny ucznia
i dobry poziom nauczania
     
3. Prawa ucznia są przestrzegane      
4. Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań).      
5. Panuje przyjazna atmosfera      

6. Szkoła dobrze informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka (dni otwarte, zebrania rodziców, konsultacje)

     
7. Dziecko jest sprawiedliwie oceniane.      
8. Szkoła organizuje dużo uroczystości , imprez,   konkursów.      
9. W szkole zdarzają się przypadki agresji i przemocy.      
10. Dziecko dobrze czuje się w szkole, ma dobrych kolegów i koleżanki.      

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Ankieta dla  uczniów klas VI

Drodzy uczniowie!
Chcielibyśmy poznać Wasze opinie o szkole do której uczęszczacie. Ankieta jest anonimowa. Wynika z planu nadzoru pedagogicznego i 3- letniego planu 
rozwoju szkoły. Wnioski zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu podsumowującego pracę szkoły.

1. Czy jesteś zadowolony(a) ze szkoły do której uczęszczałeś(aś) przez 6 lat?
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali

1 2 3 4 5 6

2. Jak oceniasz poniższe opinie o swojej szkole ?
Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce

 

TAK

NIE

 NIE
WIEM

  1. W szkole jest miła atmosfera, lubię tu przychodzić.

 

 

 

  2. Szkoła troszczy się o mój rozwój intelektualny i odpowiedni poziom  edukacji.

 

 

 

  3. Prawa i obowiązki ucznia są przestrzegane.

 

 

 

  4. Nauczyciele sprawiedliwie oceniają  uczniów.

 

 

 

  5. Znam kryteria oceniania - nauczyciele na początku roku szkolnego informują o tym.

 

 

 

  6. Szkoła organizuje dużo ciekawych  imprez.

 

 

 

  7. W szkole mam dobrych kolegów i koleżanki.

 

 

 

  8. Szkoła rozwija moje zainteresowania i uzdolnienia.

 

 

 

  9. W szkole jest zbyt  dużo zakazów, za mało luzu.

 

 

 

10. Obawiam się w szkole agresji i przemocy. Zdarzyły mi się przykre sytuacje.

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 

Copyright ©2002 q4.pl