Joanna Suszyńska

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I SP

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Suszyńska

Temat: What’s your name?- nauka podstawowych zwrotów grzecznościowych.

Cele lekcji:
- uczeń potrafi spytać o imię drugiej osoby
- uczeń potrafi przedstawić się w j. angielskim
- uczeń potrafi pożegnać się w j. angielskim
- uczeń potrafi liczyć do 3

Materiały:
- pencil puppets, klej, ołówki, nożyczki, kaseta, magnetofon

Metody:
- aktywizująca, komunikacyjna

Przebieg lekcji:

Część organizacyjna:
- Przywitanie się z uczniami.

Część podstawowa:
- Nauczyciel przedstawia dzieciom Danny’ego- maskotkę, która jest motywem łączącym 3 części podręcznika Superworld. Tak samo nauczyciel postępuje z pozostałymi bohaterami podręcznika, którymi jest rodzeństwo- Molly i Ted. Nauczyciel używa zwrotu ‘This is…’ i zachęca uczniów do witania się z nimi mówiąc ‘Hello’. Następnie bohaterowie znikają, a nauczyciel mówi ‘Goodbye’. Obrazki z bohaterami pojawiają się i znikają kilka razy zachęcając uczniów do mówienia ‘Hello’ i ‘Goodbye’.  

- Słuchanie. Dzieci otwierają podręczniki na stronie 2. Nauczyciel opisuje ilustrację przedstawiającą Danny’ego, Molly i Teda w wesołym miasteczku. W języku polskim pyta uczniów, gdzie mogą znajdować się Danny i jego przyjaciele. Następnie nauczyciel opisuje, kto siedzi, w którym wagoniku. ‘Danny is  in number 1’. itd. Uczniowie słuchają nagrania pierwszy raz bez powtarzania. Za drugim razem podają numery razem z taśmą. 

- Uczniowie ustawiają się w kolejkę. Każde z nich kładzie ręce na talii ucznia przed nim. Nauczyciel stoi na przedzie i rusza kolejkę do przodu mówiąc ‘One, two three, whoooooosh’. Uczniowie włączają się w podawanie numerów, a kiedy dochodzimy do ‘whooooosh’  podskakują do góry. 

- Słuchanie piosenki, w której Danny, Molly i Ted przedstawiają się. Przy każdym imieniu uczniowie muszą wskazać na odpowiedni rysunek na tablicy. Następnie uczniowie śledzą tekst w podręczniku i próbują śpiewać razem z kasetą.  

- Klasa podzielona na 2 grupy. 1 grupa- śpiewa pytania, a 2 odpowiedzi.  

- Uczniowie wykonują ‘pencil puppets’. Następnie odgrywają scenkę zapoznawczą z udziałem ‘lalek’ wykonanych przez siebie. Najpierw nauczyciel demonstruje przykładową scenkę z Maskotką Danny;ego.  

Część końcowa:
- Każdy z uczniów przedstawia się.
- Pożegnanie z uczniami.


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I SP

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Suszyńska

Temat:
My body- poznajemy nazwy części ciała.

Cele lekcji:
- uczeń zna i potrafi wymienić liczebniki od 1 do 20
- uczeń zna i rozumie nazwy kolorów
- uczeń zna nazwy części ciała i potrafi je wskazać (head, leg, foot, hand, arm)

Materiały:
- karty z liczebnikami 1-20; kserokopie potworka; papier, na którym zostaną odrysowane części ciała; karty z nazwami części ciała.

Metody:
- aktywizująca, komunikacyjna

Przebieg lekcji: 

Część organizacyjna:
- Przywitanie się z uczniami.
- Przypomnienie liczebników od 1 do 20. Uczniowie odliczają kolejno od 1 do 20.
 

Część podstawowa:
- Wprowadzenie nowego słownictwa.

Nauczyciel wskazuje na konkretną część ciała i nazywa ją mówiąc THIS IS MY …………… . Uczniowie powtarzają nazwę i dotykają właściwej części ciała.

- Utrwalenie nowego słownictwa.

Nauczyciel nazywa części ciała, a zadaniem uczniów jest wskazanie jej. 

- Utrwalenie pisowni nowego słownictwa.

Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie potworka z zaznaczonymi częściami ciała oraz rysuje go na tablicy. Uczniowie podpisują obrazek. 

- Rysowanie na tablicy potwora, który ma 2 głowy, 7 rąk i 3 nogi. OUR MONSTER HAS GOT 2 HEADS – do tablicy przychodzi jeden uczeń i rysuje 2 głowy, OUR MONSTER HAS GOT 7 HANDS- przychodzi kolejny uczeń i rysuje 7 rąk, OUR MONSTER HAS GOT 3 LEGS, kolejny uczeń rysuje 3 nogi.  

- Jeden uczeń wybiera sobie obrazek z częścią ciała, a reszta klasy pyta IS IT A LEG? Uczeń odpowiada YES (IT IS)/ NO (IT ISN’T). 

- Odrysowywanie na dużych kartach papieru części ciała z pomocą dzieci. Następnie uczniowie dopasowują napisy do obrazków. 

- Kolorowanie ciała potwora w zeszycie według poleceń nauczyciela. 

Część końcowa:
- Powtórzenie nazw części ciała przy pomocy rymowanki LISTEN LISTEN, LOOK AT ME, TOUCH YOUR ……… ONE, TWO, THREE. Uczniowie wskazują części ciała.
- Pożegnanie się z uczniami.


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. II SP

Temat: Months and ice cream- ćwiczenia w wymowie nazw miesięcy i smaków lodów. 

Materiały:
- flashcards z lodami i nazwami miesięcy
- piłka
- skakanka
- magnetofon, kaseta

Cele zajęć:
- uczeń potrafi poprawnie wypowiadać nazwy miesięcy
- uczeń umie zadać pytanie o miesiąc urodzin i udzielić na nie odpowiedzi
- uczeń rozumie i odpowiada na pytania o ulubiony miesiąc
- uczeń zna i poprawnie wymawia smaki lodów
- uczeń odpowiada na pytanie ‘Do you like…… ice cream?’ (Czy lubisz lody……?)
- uczeń jest wytrwały w działaniu (standard 4. 4.)

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
- Przywitanie się z uczniami w języku angielskim.
- Piosenka o lodach- uczniowie słuchają i zgadują, o czym może być piosenka. Następnie w tekście podkreślają nazwy lodów.
- Wyliczanka o miesiącach.

Część główna:
- Przypomnienie nazw miesięcy za pomocą flashcards (klaskanie).
- Słuchanie nagrania z taśmy i powtarzanie za modelem nazw miesięcy - ćwiczenie poprawnej wymowy.
- Uczniowie jeden po drugim zadają sobie pytanie ‘When’s your birthday?’ (Kiedy masz urodziny?), drugi uczeń odpowiada i skacze przez skakankę odpowiednią do numeru miesiąca ilość razy, np. ‘April’ – uczeń skacze przez skakankę 4 razy. W czasie, kiedy uczeń skacze, reszta klasy podaje kolejne nazwy miesięcy aż do miesiąca, w którym urodziła się dana osoba.
- Zabawa ‘Piłka parzy’, w której wybieramy 2 miesiące, na które nie można złapać piłki.
- Zabawa w ‘Tip Topki’. Uczniowie w parach. Ten, kto wygrywa zadaje pytanie ‘What’s your favourite month?’, druga osoba musi podać odpowiedź, niekoniecznie pełną ‘My favourite month is…’-  wystarczy tylko miesiąc.
- Przypomnienie smaków lodów za pomocą kostki z zeszytu ćwiczeń. Każdy uczeń rzuca kostką
i musi podać smak loda, na który wypadnie.  

Część końcowa:
- Podsumowanie lekcji- powtórzenie nazw miesięcy (klaskanie) i smaków lodów (flashcards).
- Pożegnanie się z uczniami w j. angielskim.


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. V SP

Temat: Grammar revision 5.

Cele lekcji:
-
          Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple
-
          Uczeń zna słownictwo związane z wyposażeniem domu
-
          Uczeń umie określić jaka jest pogoda
-          Uczeń zna pory roku i miesiące
-
          Uczeń umie określić położenie przedmiotów
-
          Uczeń potrafi się przedstawić i podać najważniejsze dane personalne

Metody: TPR, interakcja słowna /wywiad symulowany/

Przebieg lekcji:  

Część wstępna:
- sprawdzenie obecności
- Przedstawianie się. Uczniowie przedstawiają się podając swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Część główna:
- przypomnienie czasu Present Simple- w której osobie dodajemy ‘s’ do czasowników. Nauczyciel podaje zdania prawidłowe na przemian ze zdaniami błędnymi. Uczniowie muszą wstać kiedy usłyszą zdanie z błędem.

Uczniowie wykonują ćwiczenie polegające na znalezieniu błędu w zdaniu i poprawieniu go. (podr. ćw 3/ 62) 

- Uczniowie wykonują ćwiczenie polegające na wstawieniu czasownika we właściwej formie. ( podr. ćw. 1/ 62) 

- Przypomnienie słownictwa związanego z wyposażeniem domu. Uczniowie opowiadają co mają u siebie
w domu. 

- Przypomnienie przyimków miejsca. Nauczyciel umieszcza długopis bądź inny przedmiot w odpowiednim miejscu, a uczniowie podają właściwy przyimek. Następnie, to nauczyciel prosi uczniów aby umiejscowili gdzieś swój długopis lub ołówek. 

- Uczniowie wykonują ćwiczenie polegające na odpowiedzeniu na pytania o różne przedmioty rozmieszczone na obrazku. ( ćw. 2/ 50) 

-  Przypomnienie pogody, pór roku i miesięcy.

-          Nauczyciel pokazuje przedmioty związane z konkretnymi porami roku (okulary przeciwsłoneczne, liść jesienny, szalik i kwiat), a uczniowie podają nazwy pór roku.

-          Następnie każdy z nich musi kolejno podać miesiąc. Nauczyciel pyta które miesiące wchodzą w skład danej pory roku.

-          Z pomocą rekwizytów nauczyciel demonstruje jaka jest pogoda, uczniowie muszą podać jej nazwę. Np. nauczyciel zakłada okulary przeciwsłoneczne, a uczniowie odpowiadają ‘It’s sunny and hot’.

-          Każda pora roku dostaje swój kolor np. zima- niebieski, lato- żółty itd. Uczniowie muszą zakreślić na odpowiedni kolor miesiące. 

- Przypomnienie zasad tworzenia zdań negujących i pytających w  czasie Present Simple.

Uczniowie układają pytania do 4 podanych zdań.

Następnie zamieniają zdania twierdzące na negujące (podr. ćw. 6/ 63) 

Część końcowa:  

- Ćwiczenie mające na celu rozluźnienie uczniów.
Nauczyciel na tablicy pisze kilka rymujących się ze sobą słów.
Uczniowie wypisują z dwóch ramek słowa rymujące się. (ćw. 3/ 48)
- Wypisanie materiału na pracę klasową.


Pliki do ściągnięcia w formacie pdf:

 * Scenariusz 1 * Scenariusz 2 * Scenariusz 3 * Scenariusz 4 *
 

 

 

 

Copyright ©2002 q4.pl